با تلاش مديريت امور برق منطقه يك اين شركت شبكه برق تعداد 45 روستا در مسير جاده اهواز به ماهشهر با اعتباري بالغ بر 30 ميليارد و نهصد و هشتاد و سه ميليون ريال ساماندهي شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo