مدير امور برق شهرستان كارون گفت: در راستاي تامين برق مطمئن و پايدار و جلوگيري از تلفات انرژي، كار ساماندهي و تقويت ولتاژ شبكه برق تعداد 49 روستا از توابع شهرستان كارون اتمام و مورد بهره برداري قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo