مدير توزیع برق شهرستان جم گفت : در بخش توسعه، اصلاح و نوسازي شبكه هاي برق شهرستان جم، 20 ميليارد ريال جهت توسعه كل، رفع ضعف ولتاژ و كاهش تلفات هزينه شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo