مديرعامل شركت توزيع نيروی برق استان زنجان گفت: ساماندهی و تعويض شبكه هاي سيمي به كابل خودنگهدار سه روستای صعب العبور وكوهستانی گلجه، ترازوج و قوزلوجا با راهبری و مديريت اموربرق غرب شهرستان زنجان انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo