مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: این شرکت در جهت ساماندهی برق رسانی فشار ضعیف بازار تبریز، طرح جایگزینی کابل زمینی را به طول ۸۰۰ متر انجام داده است ولی ساماندهی کامل پروژه نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo