چندی قبل از ;سامانه ثبت و اعلام خسارت ناشی از برق مشترکین خانگی; رونمایی شد تا مشترکان خسارت های وارد شده به لوازم برقی خانگی خود را از این طریق گزارش دهند.سامانه ای که امکان ثبت نام و ورود به آن کار هر کسی نیست. با ارائه گزارشی شفاف در خصوص قراداد بیمه ای توانیر می توان به شائبه های تخلف میلیاردی در این خصوص پایان داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo