این کارگاه با توجه به پتانسیل بسیار مناسب کشورمان در زمینه انواع انرژی های تجدیدپذیر به منظور بهره مندی از تجربیات کشورهای پیشرو ,طی دوروز و در تاریخ ٣٠ و ٣١ فروردین ١٣٩٥ برگزار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo