کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با استفاده از این دستگاه به منطقه پشم شیشه مراجعه کرده ایم و متاسفانه در زیر کابل های برق فشارقوی شدت میدان الکتریکی بیش از حد مجاز مشاهده نموده ایم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo