نگرانی های ناشی از افزایش وقوع حوادث طبیعی و همچنین افزایش نقاط دسترسی برای اقدامات خرابکارانه سبب شده تا در سال های اخیر مفهوم تاب آوری در سیستم های قدرت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. دکتر فرخ امینی فر استاد دانشگاه تهران 27 مهرماه 95 در پژوهشگاه نیرو به سخنرانی در این خصوص می پردازد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo