به گزارش برق نیوز, اقبال عباسي، دوشنبه در جلسه هماهنگي و مكان يابي براي اجراي طرح توليد انرژي خورشيدي در استان اردبيل گفت: اين طرح براي نخستين بار در استان با سه هزار و 500 ميليارد ريال سرمايه گذاري خارجي جهت توليد 50 مگاوات برق اجرا خواهد شد.

وي افزود: براي اجراي اين طرح 30 هكتار از اراضي ملي در چهار نقطه مختلف استان منظورشده است و با مشاركت دستگاه هاي ذيربط بررسي و همفكري براي تمركز بر اجراي طرح در يك نقطه مناسب ادامه دارد.

وي اظهار كرد: موافقت اوليه براي اجراي طرح توليد انرژي خورشيدي در استان اردبيل حاصل شده و دستگاه هاي مسئول موظف شده اند در كوتاه ترين زمان با دريافت موقعيت محل هاي مدنظر اجراي طرح، موانع و مشكلات احتمالي و راهكارهاي رفع آنها را براي فراهم شدن زمينه اجرا اعلام كنند.

عباسي بيان كرد: كار واگذاري اراضي مورد نياز براي اجراي طرح با طي فرايند قانوني و اداري صورت خواهد گرفت اما جهت تسهيل در امور و استقبال از سرمايه گذار خارجي همت و تلاش مسوولان امر ضرورت دارد.

عليرضا عليزاده مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل نيز در اين جلسه گفت: ميزان توليد برق در اين استان بيش از نياز و مصرف داخلي آن است اما به لحاظ يكپارچه بودن شبكه برق كشور، از توليد انرژي خورشيدي در اردبيل با هدف تقويت شبكه برق سراسري استقبال مي شود.
وي افزود: مناطق مركزي استان اردبيل به لحاظ ارتفاع بالا قابليت اجراي اجراي طرح توليد انرژي خورشيدي را دارند اما دشت هاي وسيع و هموار شمال استان به دليل ارتفاع پايين از نظر فني براي اجراي اين طرح مناسب تشخيص داده نشده است.

ارژنگ عزيزي معاون مديركل دفتر هماهنگي اموراقتصادي استانداري اردبيل نيز در اين جلسه گفت: در صورت اجراي طرح توليد انرژي خورشيدي در داخل شهركهاي صنعتي، امكان صدور سند مالكيت به اراضي محل اجراي طرح وجود خواهد داشت اما اجراي آن در اراضي ملي و منابع طبيعي، با انعقاد قرارداد امكان پذير خواهد بود.

وي تسريع در بررسي هاي كارشناسي و اعلام نظر سريع دستگاه هاي اداري مستعلم براي جلوگيري از اتلاف زمان در اجراي طرح يادشده را خواستار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo