معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري اردبيل از تمهيد مقدمات لازم براي اجراي طرح توليد انرژي خورشيدي با سرمايه گذاري خارجي در اين استان خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo