هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق می‌گوید: شرایط برای خارجی‌هایی که صد درصد سرمایه مورد نیاز برای ساخت نیروگاه در ایران را تامین کنند، به‌گونه‌ای دیگر است. آنها مایلند در داخل کشور برق تولید کرده و آن را به فروش برسانند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo