معاون كشورهای غیراروپایی و اموراقتصادی وزیر امورخارجه جمهوری چك از سرمایه گذاری مشترك با جمهوری اسلامی ایران به ارزش 50 میلیون یورو برای ساخت نیروگاه 50 مگاواتی خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo