علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو: وجود 100 نیروگاه با طول عمر بالا و راندمان کمتر از 25 درصد به عنوان یکی از نقاط آسیب رسان به صنعت برق به حساب می آید که ادامه تولید برق در این مراکز توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند. شکاف قیمتی هزینه های تکلیفی و هزینه تمام شده از دلایل عدم رغبت ورود بخش خصوصی واقعی به میدان ساخت نیروگاه های جدید است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo