مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت که بخش خصوصی در دولت یازدهم برای ساخت هفت نیروگاه کوچک 10 تا 25 مگاواتی در این منطقه سرمایه گذاری کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo