طی جلسه ایکه با حضور مدیرعامل سانا و شرکت انگلیسی Solar Europa Global در محل این سازمان برگزار گردید، دکتر صادق زاده توضیحات لازم در خصوص سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ایران و تعرفه ها را ارائه نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo