به گزارش برق نیوز نمایندگان شرکت لهستانی CREبا حضور در سانا و برگزاری جلسه با مدیران این سازمان تمایل خود برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف انرژی های تجدیدپذیر ایران را ابراز نمودند.
 این جلسه صبح امروز و با حضور نمایندگان شرکت فوق، نمایندگان شرکت همکار ایرانی ، مدیران و کارشناسان این سازمان در محل سانا برگزار گردید. این شرکت لهستانی که سرمایه گذار و صاحب تکنولوژی در حوزه انرژی های جدیدپذیرمی باشد در حوزه های زیست توده، بادی و انرژی خورشیدی فعالیت دارد و در مرحله اول تمایل به سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی در ایران دارد.

نمایندگان شرکت فوق پس از آشنائی با روند صدور مجوز برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ایران اذعان داشتند که سرعت این روند در ایران بسیار بالاست چراکه این شرکت برای گرفتن همین مجوزها در برخی کشورهای دیگر بیش از یک سال زمان صرف نموده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo