مدیر دفتر آموزش و اطلاع ‌رسانی سازمان بهره ‌وری انرژی گفت: با توجه به مصرف ۵۰ درصدی انرژی کشور در بخش ساختمان صرفه ‌جویی در این بخش از مشترکان در مدیریت پیک تابستان تعیین ‌کننده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo