در پي سفر دكتر ابتكار رئيس سازمان محيط زيست به شهرستان ورامين و موافقت با احداث نيروگاه خورشيدي در اين شهرستان، دكتر يوسفي فرماندار شهرستان ورامين و نمايندگان شركت سرمايه گذاري رويال انگليس با حضور در شركت توزيع نيروي برق استان تهران، راهكارهاي احداث نيروگاه هاي خورشيدي جديد را در مناطق تحت پوشش شركت مورد بررسي قرار دادند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo