معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از مهار سیلاب بزرگ کارون در سد دز خبر داد و گفت: اگر سدهای خوزستان نبودند، خسارت این سیلاب در خوزستان بسیار شدید و غیرقابل جبران می‌شد. روز گذشته سیلابی با شدت 8 هزار مترمکعب در ثانیه شده رخ داد. بزرگترین سیل سال‌های اخیر در کارون در تاریخ 23 اسفند 83 بوده که آن سیلاب هم حدود 7 هزار مترمکعب در ثانیه بوده است. وزیر نیرو برای بررسی خسارت های ناشی از سیل و مدیریت بحران به خوزستان رفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo