مدیر امور 2 برق همدان گفت: برق مشترکین یک منطقه از شهر همدان که به دلیل برخورد یک دستگاه تریلر با شبکه برق در بلوار خوزستان و شکسته شدن تیر و سقوط ترانسفورماتور دچار قطعی شده بود، وصل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo