سمينار آموزشي تبيين جايگاه زن دراسلام ونقش زن درمديريت و اقتصاد با حضور خانم بلوري مديركل اموربانوان وخانواده استانداري و بانوان و همسران شاغل در دستگاه هاي اجرايي زنجان در محل سالن اجتماعات سازمان جهادكشاورزي برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo