مديرعامل شركت آب منطقه اي یزد هدف از برگزاري اين سمينار را ارائه راهكارهاي صرفه جويي در مصرف برق و انرژي در بخش اداري و تشريح چک لیست ارزیابی در ساختمانهاي اداري استان دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo