سمینار آموزشی بازآموزی سرویس کاران لوازم خانگی برودتی ازسوی سابا با همکاری شرکت توزیع برق یزد و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران دریزد برگزار می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo