سهميه كاهش پيك شركتهاي توزيع نيروي برق براي تابستان 96 از سوي معاونت هماهنگي توزيع شركت توانير ابلاغ شد. در اين ابلاغيه همچنين تصريح شده كه گزارش ها از ابتداي ارديبهشت تا پايان مرداد 96 به طور 15 روز يك بار ارسال شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo