حدود ۶ ماه به آغاز اجرای برنامه ششم توسعه مانده و با وجود تمامی تأکیدات صورت گرفته در خصوص متنوع سازی سبد تأمین انرژی اولیه ایران، سهم نفت و گاز در عرضه انرژی اولیه کشور حدود ۹۹ درصد است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo