در حال حاضر بخش ساختمان بالغ بر 50 درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می دهد که از این میزان سهم عمده مصرف در زمان پیک مربوط به کولرهای گازی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo