توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان مجری طرح های خطوط برق2 ، رییس گروه کنترل پروژه و رییس گروه مناقصات تامین تجهیزات فنی این شرکت منصوب شدند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo