معاون حقوقي، پشتيباني و مجلس وزير نيرو در سيزدهمين گردهمايي ورزش صنعت آب و برق در سالن همايش هاي اين وزارتخانه، گفت: ارتقاء سطح سلامت کارکنان وزارت نيرو بسيار مهم است زيرا با ارزش ترين سرمايه اين وزارتخانه، ‌نيروي انساني آن است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo