سامانه نیروگاهی كوچك فتوولتائیك متصل به شبكه توزیع نیروی برق با توان ۲۰ كیلووات در ساختمان مركزی شركت گاز استان كردستان نصب و به بهره برداری رسید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo