سمینار دو روزه تعمیر، نگهداری و بهره برداری از سیستمهای فتوولتائیک با ارائه پرفسور تیواری مدیر بهره برداری دومین نیروگاه بزرگ خورشیدی دنیــا در تهران برگزار می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo