مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده برق در ‎فصل زمستان سال ١٣٩٤ نسبت به پاییز پیش از آن و همچنین زمستان 1393 به ترتیب 5.2 و 7.75 درصد کاهش یافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo