مدیر و پایه گذار مرکز تحقیقات و تکنولوژی و کاربرد شبکه هوشمند امریکا گفت: ایران می تواند در زمینه راه اندازی شبکه های هوشمند برق در خاورمیانه پیشگام و به عنوان الگو و مدل باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo