مدير برق شهرستان دهگلان کردستان گفت: به منظور ثبات و پايداري شبكه برق بلبان آباد و روستاهاي اطراف، يك دستگاه ريكلوزر روي فيدر شبكه برق اين شهرستان كه شهر بلبان آباد و روستاها و چاه هاي كشاورزي منطقه را تغذيه مي كرد، نصب شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo