مدیرعامل توانیر: در شبکه انتقال با مسائل متعددی مواجهیم که اگر برای آن‌ها تدبیری اندیشیده نشود، ما را دچار گرفتاری خواهد کرد،این در حالی است که به لحاظ یافتن راه حل نیز کار چندانی انجام نشده و کارها بیشتر مقطعی بوده و کار منسجم و خاصی را نتوانستیم ارائه دهیم، بنابراین همه باید در این زمینه کمک کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo