دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی انرژی های تجدیدپذیر پژوهشکده انرژی گفت که یک میکرو شبکه انرژی تجدید پذیر هوشمند در پژوهشگاه مواد و انرژی طراحی، شبیه سازی و اجرا شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo