شبکه برق رسانی روستای کوهکن علیا در شهرستان طارم در سال ۱۳۶۱ برای ۶۰ خانوار طراحی شده بود بخاطر ازدیاد جمعیت دیگر پاسخگوی ۱۳۰ خانوار نیست شایسته است توجه مسئولان به این امر افزایش یابد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo