مدیر توزیع برق شهرستان شوش عمق فاجعه را اینگونه توصیف می‌کند: من به عنوان کارشناس اول توزیع برق در منطقه اعلام می‌کنم که بحران در این شهرستان بسیار شدیدتر از آن چیزی است که می‌گوییم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo