براساس تفاهم نامه با وزارت نيرو، راه و شهرسازي و نظام مهندسي شيوه نامه اجراي نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق كليه اماكن ابلاغ شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo