جلسه افتتاحيه ارزيابي عملكرد شبكه انتقال و فوق توزيع برق منطقه اي اصفهان با حضور ارزيابان ، مدير عامل شركت برق منطقه اي اصفهان ، معاون بهره برداري و مديران بهره برداري اين شركت در سالن اجتماعات معاونت بهره برداري برگزار شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo