سامانه آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان و كاردان هاي فني ساختمان برای ثبت نام جدید آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی برق شروع به ثبت نام کرد. آزمون نظام مهندسی ساختمان در تاریخ های 11 و 12 شهریور و به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo