مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان: شرکت توزیع برق گیلان دارای ۲۸ هزار کیلومتر شبکه نیرو رسانی برق است که با توجه به اقلیم این منطقه سرویس و نگهداری آن امری طاقت فرساست

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo