در آخرین عرضه امسال خصوصی سازی در سالجاری سهام شرکتهای پتروشیمی کازرون و صنایع پتروشیمی دهدشت به فروش رسید و شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل مشتری نداشت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo