شرکت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی مپنا ترکیب جدید هیات مدیره را اعلام کرد. محمد عبداللهی (نائب رئیس هیات مدیره) از طرف سرمایه گذاری صنایع برق وآب (صبا) و محمد علی وحدتی از شرکت مدیریت سرمایه کرامت، جانشین محمدرضا نوری و کیهان کاووسی چاهک شده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo