در حالیکه قیمت برق صادراتی ایران در سال گذشته کاهش یافت و وزارت نیرو را با چالش اساسی در بخش درآمد مواجه کرد گزارش ها حاکی از این است که این وزارتخانه برای جبران، میزان صادرات را به پاکستان افزایش می‌دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo