مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه میزان تولید انرژی برق در نیروگاه سد کرخه طی امسال را بیش از 287 هزار و 947 مگاوات ساعت انرژی عنوان کرد و گفت: طی امسال تاکنون 517 هزار و 407 مگاوات ساعت انرژی برق به استان میسان عراق صادر شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo