مدیرعامل سانا در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران گفت: برگزاری این نمایشگاه‌ها به معنای تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه نیست، اما برگزاری این نمایشگاه بیانگر شیب حرکت به این سمت هست و بسیار می‌تواند در این امر راهگشا باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo