رئیس اداره برق منطقه دماوند خطاب به سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان دماوند گفت: شما در جایگاه تشخیص سوء مدیریت نیستید؛ موضوع قطعی برق در منطقه دماوند باید کارشناسی و موشکافی شود و خطی صحبت کردن و برای شخصی زدن، زیاد جالب نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo