فردی که بطور غیرقانونی در محدوده بلوار وکیل آباد، ویلاشهر و طرقبه با اخذ وجوه غیرقانونی اقدام به فک پلمپ و دستکاری در کنتور برق مشترکین کرده بود با پیگیری شرکت توزیع برق مشهد شناسایی و به دادگاه معرفی و محکوم به حبس شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo