مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از اعطای مجوز امکان سرمایه گذاری و فاینانس خارجی برای ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی از سوی شورای اقتصاد خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo